เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

ที่พัก
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัด

ท่องเที่ยว
เที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
เว็บ
 
ชลบุรี
1. ตลาดประมงท่าเรือพลี

2.วิหารนาจา หรือ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

 
3. ชายหาดบางแสน ..... หาดทรายชายทะเลใกล้ๆกรุงเทพ 4. ปารีฮัท ... ธรรมชาติ ริมทะเลกว้าง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า กระโดดผาว่ายน้ำ  
5. เข้าป่า ส่อง(ดู)สัตว์ ที่ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว    

สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก(รีสอร์ท) วัด
 
  พิกัดที่จุดคลิ๊ก :
     
แผนที่ชลบุรี