รีวิว ทั้งหมด รายชื่อ ร้านอาหาร ตามจังหวัดต่างๆ รายชื่อ ที่พัก ตามจังหวัดต่างๆ Page พูดคุยถึงการเดินทางเก็บข้อมูลที่ผ่านมา About US
 
เที่ยวภาคเหนือ
เที่ยวภาคกลาง
เที่ยวภาคอีสาน
เที่ยวภาคตะวันออก
เที่ยวภาคตะวันตก
เที่ยวภาคใต้
- เที่ยวในกรุงเทพ
- One Day Trip
(เที่ยวไปเช้า - เย็นกลับ)
- เตรียมตัวก่อนเดินทาง
webbaord(บอร์ด)
FB การเดินทางเก็บข้อมูล
 
 
 
 
 

สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว
สวนสัตว์
เขาเขียว
ชลบุรี
สวนสัตว์
ทางไป เขาเขียว
เส้นทาง
เขาเขียว

รีวิว แบ่งตามจังหวัด
กรุงเทพ กาญจนบุร จันทบุร ชลบุร ชลบุรี(พัทยา)
เชียงราย เชียงใหม่(ดอยอินทนนท์) นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์
ปราจีนบุร พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย สุพรรณบุร อุบลราชธาน
         
จำนวนผู้เข้าชมรีวิวนี้ :  
มีคนถูกใจ
 คน 
หัวข้อ

เข้าป่า ส่อง(ดู)สัตว์ ที่ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว

Zone ที่ตั้ง

ดูแผนที่ ชลบุรี

ค่าใช้จ่าย เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น.
- ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 70 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างชาติ 300 ชาวต่างชาติเด็ก(สูงไม่เกิน 130 ซม.) 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก(สูงไม่เกิน 130 ซม.) 50 บาท (ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ พระภิกษุสามเณร เข้าชมฟรี) มอเตอร์ไซด์ 10 บาท รถยนต์ 50 บาท รถบัส 60 บาท
- ไนต์ซาฟารี วันละ 2 รอบ เวลา 19.00 และ 20.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (ต้องซื้อบัตรก่อน 18.00น.)
ที่อยู่/โทรศัพท์ เลขที่ 235 หมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3829-8188 ,0-3829-8196 ,0-3829-8270
การเดินทาง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กม. จากถนนสายบางนา-ตราดมีทางแยกที่สามารถเข้าถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ 4 ทาง
1 . ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) มีทางแยกเข้ามาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระยะทางประมาณ 7 กม.
<ดูรีวิว เส้นทางการเดินทางด้วยมอเตอร์เวย์ - เขาเขียว>
2. ที่ตลาดบางพระ ตรงทางแยกเข้าสนามกอล์ฟบางพระถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระยะทางประมาณ 18 กม.
3. ทางตลาดหนองมน ตรงทางแยกเข้าสถานีพัฒนาที่ดินข้างธนาคารกสิกรไทย มาผ่านทางสนามกอล์ฟบางพระถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระยะทาง 24 กม.
4. ทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตรงข้ามกับวัดเขาพระบาทระยะทางประมาณ 19 กม.
* ถนนจากปากทางแยกทั้ง 4 แห่ง จนถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นถนนลาดยางตลอดทาง มีป้ายบอกทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทุกระยะ *
รายละเอียด สวนสัตว์เป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับคนไทยมานานกว่า 60 ปี แล้ว หากจะแตกต่างไปบ้าง ก็คือ จำนวนของสวนสัตว์ที่มีเพิ่มขึ้นในภูมิภาคของประเทศและการนำเสนองานบริการที่มีการ ผสมผสานความรู้ หลักวิชาการและศาสตร์ต่างๆ จนทำให้สวนสัตว์มีขีด ความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากสังคมมากกว่าแต่ก่อน

สวนสัตว์ของรัฐให้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชน ในด้านการนันทนาการและการเป็นแหล่งเรียนรู้แบบตลอดชีวิตและในความเป็นเลิศของ การเป็นมืออาชีพที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศจนสามารถนำมาซึ่ง รายได้จากนักท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ อย่างมีเกียรติเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปการพัฒนาสวนสัตว์แบบบูรณาการ โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ สวนสัตว์ที่สวยงาม ร่มรื่น มีสัตว์ที่หลากหลายชนิด สามารถสื่อความหมายของธรรมชาติและชีวิต สัตว์ป่า เมื่อได้มาเยี่ยมชม จนเป็นที่ชื่นชอบและมาเที่ยวกัน ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ จำนวนมาก บางครั้งอาจถึงชั่วอายุคนเราก็ว่าได้ ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสวนสัตว์และมีการสร้างสวนสัตว์ใหม่ๆขึ้นมามากกว่า 1,000 แห่ง ในเอเซีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย โดยในปีหนึ่งๆ มีคนมาเที่ยวสวนสัตว์กันมากว่า 1 หน จนกล่าวได้ว่าสวนสัตว์กำลังจะเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตคนเราไปแล้วการดำเนินงานให้บริการสังคมของสวนสัตว์กำลังผ่านเข้าสู่รอยต่อของวิวัฒนาการของสวนสัตว์ สมัยใหม่อีกช่วงหนึ่งโดยสามารถสัมผัสได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหล่อหลอมเข้ากันไว้ด้วยวัฒนธรรมใหม่และการเปลี่ยน แปลงของวิถีการดำเนินชีวิตของสังคม ทั้งทางด้านพฤติกรรม ค่านิยมระบบการปฏิรูปการศึกษา เทคโนโลยี และความต้องการที่จะปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน แบบยั่งยืนการดำเนินงานของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงดำเนินการตามนโยบายหลัก 4 ประการ คือ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัยและการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาโดยตลอด ในปัจจุบันงานทุกด้านเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่ามีการพัฒนา เป็นรูปธรรม ชัดเจนมากขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางสังคมและทำให้สวนสัตว์มีคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับ

บริการที่มีให้
- การแสดง
ของสัตว์
1. ตัวนากนักอนุรักษ์
2. เหยี่ยวโฉบเหยื่อ
3. การแสดงนกแก้วมาร์คอว์
4. หมีขอแสนรู้
ขนาดพื้นที่ 300 ที่นั่งต่อรอบ / ระยะเวลา 30 นาที ต่อ 1 รอบ
สัมผัสจินตนาการหฤหรรษ์นี้ได้ทุกวัน
เวลา 10.15 น., 12.15 น., 14.15 น. และ 16.00 น.

- บริการ รถกอล์ฟ
ชมธรรมชาติและสวนสัตว์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไร้มลพิษ ช่วยอนุรักษ์โลก ในราคาที่คุณสามารถ
350 บาท/2 ชม.สำหรับ 4 ท่าน, 500 บาท/2 ชม.สำหรับ 6 ท่าน
สอบถามโทร 038-318-451

- ห้องพัก
 สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 15 ห้อง (ห้องน้ำในตัว+แอร์ + ทีวี + ตู้เย็น +น้ำอุ่น)
วันหยุดศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 1,900 บาท
วันจันทร์-พฤหัสฯ ราคา 1,600 บาท
รวมรายการดังนี้ ชมสวนสัตว์กลางวันพร้อมกิจกรรมต่างๆ ชมไนท์ซาฟารี พร้อมวิทยากรและรถนำชม
อาหารเย็น (ต้มยำ,ยำ,ทอดมัน,ผัดผักรวม,ผลไม้) / อาหารเช้า(ข้าวต้ม,กาแฟ,ไมโล,ขนมปังปิ้ง)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  สำหรับ 3 ท่าน จำนวน 10 ห้อง
(ห้องน้ำแยกนอกอาคาร+แอร์ + ทีวี + ตู้เย็น) ราคาห้องละ 1,800 บาท (ท่านละ 600 บาท )
รวมรายการดังนี้ ชมสวนสัตว์กลางวันพร้อมกิจกรรมต่างๆ ชมไนท์ซาฟารี พร้อมวิทยากรและรถพ่วงนำชม
อาหารเย็น (ต้มยำ, ยำ, ทอดมัน, ผัดผักรวม, ผลไม้) / อาหารเช้า (ข้าวต้ม, กาแฟ, ไมโล, ขนมปังปิ้ง)

** การสำรองห้องพักและบริการต่างๆติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3831-8444 ต่อ111
1.มัดจำค่าที่พัก 50% (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์)
2. ชื่อบัญชี นางขนิษฐา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
3. เลขที่บัญชี 208-1-37558-3
4. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำพร้อมแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรกลับของผู้จองกลับมาที่ โทรสาร 038-318-400 (ผู้พักเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน)

ข้อมูลจาก http://www.kkopenzoo.com

สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง
 
ที่พัก/ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง  
 
หน้าที่ <1> <2> <3> <4> <เส้นทางการเดินทาง แผนที่ >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ <1> <2> <3> <4> <เส้นทางการเดินทาง>

 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ (Comment)

เขียนโดย
ข้อความ
 


ขอขอบคุณ เวบไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บอร์ดต่างๆ
เช่น บอร์ด Pantip ห้อง Blueplanet และ ทั้งบอร์ดและ web อื่นๆอีกมากมาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ครับผม

ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพบนเว็บไซต์ โดยไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเผยแพร่ ในทุกสื่อ
หากท่านใดต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ ny1trip.com กรุณาติดต่อ webmaster@ny1trip.com เพื่อขออนุญาตก่อน เนื่องจากข้อมูลและรูปภาพบางชิ้นเป็นของเพื่อนฝูง ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางเจ้าของผลงานก่อนทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าทางเจ้าของผลงานจะยินดีหรือไม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ