เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา รวม รีวิว เฉพาะประเภทร้านอาหาร ..  รวม รีวิว เฉพาะประเภทที่พัก .. Page พูดคุยถึงการเดินทางเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เกี่ยวกับผู้จัดทำครับ ...

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

นครปฐม ที่พัก
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม
นครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ท่องเที่ยวนครปฐม
เที่ยว
นครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
นครปฐม
หัวข้อ พระปฐมเจดีย์ ... พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
Zone ที่ตั้ง (แผนที่) จังหวัดนครปฐม ค่าใช้จ่าย -
ที่อยู่/โทรศัพท์  
การเดินทาง รถยนต์ :
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนหมายเลข 338) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม เลี้ยวซ้ายเข้า พุทธมณฑลสาย 4 (ที่เลือกสาย 4 เพราะ ถนนกว้าง วิ่งสบายครับ) แล้วไปเข้า เพชรเกษม วิ่งตรงไปเรื่อย จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาเข้าไป องค์พระปฐมเจดีย์ ครับ
<ดูรีวิว เส้นทาง การเดินทางไปได้ทืี่นี่ ..>
รายละเอียด

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็น ประจำทุกปี

พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้ อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น เมื่อคราวที่พระสมณทูต ในพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ ก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิม มีลักษณะทรงโอคว่ำ หรือทรงมะนาวผ่าซีก แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของ พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์ ด้วยทรงเชื่อ ว่านี่คือเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมิ นั่นเอง

ปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระยุพราช เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ทอดพระเนตร พระพุทธรูปโบราณเป็นอันมาก แต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัย (จังหวัดสุโขทัย) กอปรด้วยพระลักษณะงามเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย แต่ชำรุดมากเหลืออยู่แต่พระเศียร พระหัตถ์และพระบาท จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงมากรุงเทพฯ แล้วให้ช่างปั้นสถาปนาขึ้นมาบริบูรณ์เต็มพระองค์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเททองหล่อขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2456 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานครฯ
พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป ชื่อเต็มก็คือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2466 แต่ประชาชนทั่วไป จะเรียกว่า หลวงพ่อพระร่วง หรือ พระร่วงโรจนฤทธิ์
การอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2457 จำเป็นต้องแยกชิ้นมาและมาประกอบเข้าด้วย กันที่จังหวัดนครปฐมแล้วเสร็จเป็นองค์สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 หลังจากรัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตแล้วตามความในพระราชพินัยกรรมของพระองค์ระบุว่าให้ บรรจุพระอังคารของพระองค์ไว้ใต้ฐานพระร่วงฯ ที่องค์พระ ปฐมเจดีย์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2469 จึงได้ทำพิธีบรรจุ พระบรมราชสรีรังคาร ณ ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ตาม พระประสงค์ทุกประการ

สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง
 
ที่พัก/ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง  
จำนวนผู้เข้าชมรีวิวนี้ :
 
หน้าที่ <1> <2> <3> <เส้นทาง-การเดินทาง>
หลังจากลงมาจาก องค์พระ จุดหมายต่อไปคือ ตลาดนัดของกิน ... หาอะไรทานอร่อยๆซะหน่อยครับ ที่นี่จัดว่า ใหญ่มากๆที่นึงเลยนะครับ ร้านรวงเยอะแยะ ของอร่อยๆ มากมายนะครับ
เลื่อนรถมาจอดด้านฝั่งตะวันตกขององค์พระครับ ..
เดินเข้าไปในโซนตลาดโต้รุ่งครับ ตลาดโต้รุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีย์เรียกได้ว่า เป็นศูนย์รวมของอาหารนานาชนิดเลยล่ะครับ มีทั้งของคาว และของหวาน ตั้งเป็นแถวเรียงยาว จนเกือบถึงบริเวณองค์พระ แต่ละร้านน่ากินจนเลือกไม่ถูกว่าจะเริ่มกินจากอะไรก่อนดี
กลิ่นหอยทอดลอยมาเตะจมูกตั้งแต่ยังไม่เดินข้ามถนนมาแน่ะครับ
จากร้านนี้นี่เองครับ
ทอดกันทีเยอะแยะขนาดนี้เลยนะครับ
คนรอต่อคิวก็เยอะครับ .. นั่งทานก้มาก ท่าทางจะขายดีไม่น้อยเชียวล่ะครับ ราคาก็ ธรรมดาครับ ไม่จัดว่าแพง
แต่ อะไรก็ไม่งงเท่า ... "ไม่ใส่หอย 30" .... สั่งหอยทอดไม่ใส่หอย ???? ไม่ใส่แป้งยังพอเข้าใจครับ .. แต่ไม่ใส่หอยนี่ซิ งง ครับ
เดินเลยมานิดครับ ... ร้านขายข้าวหลาม . เคยลองซื้อไปครับ พอไหวนะครับ ปากกระบอกมันใช้ได้นะครับ
ร้านไอศกรีมลอยฟ้า .. ร้านนี้อยู่ด้านหลัง คนเงียบเหงาครับ ไม่ใช่เจ้าที่ผมตามหา .. ไม่รู้ว่าใครมาก่อนใคร แต่อีกร้านที่อยู่ล๊อกกลางๆ หันหลังชนกับ ร้านราดหน้านายโต อันนั้น คนแน่นตึง ... ครับผมจะไปร้านนั้นดีกว่า
นี่ครับ คนยืนมุงเพียบ ร้านนี้แหละครับ อาแปะขาย ที่ยืนมุงห่างๆนั่น เพราะแกกะลังจะโยนไอติมให้รับกันน่ะครับ อยากเล่าถึงรายละเอียดร้านนี้เยอะหน่อย เลยทำ รีวิว แยกออกมาเลยน่ะครับ คลิ๊กที่นี่
ตั้งแต่สมัย รายการ ตามไปดู สโลแกน ไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใคร ไม่ว่าของสิ่งไหนจะเป็นของคุณ ถ้าหากเรารู้ ... เราจะตามไปดู ... ฮ่าๆๆ
คนหน้าร้านเต็มมากๆ ครับ
อ่า .. อันนี้ คุณยายขายกระดาษทิชชู่ครับ ... ชีวิตผม หวังแค่ ถ้าผมแก่ขนาดคุณยาย ... ผมคงไม่ต้องมานั่งขายของแบบนี้นะครับ สงสารคุณยายจัง .. ลูกหลานไปไหนหมด
พอดีช่วงที่ไป ร้านรวงยังเปิดไม่ครบครับ ค่อยๆทยอยกันเปิดครับ
แต่คนเริ่มมาแล้วครับ
ตอนค่ำๆ เยอะกว่านี้อีกนะครับ
บางร้านคนก็เยอะแล้วครับ ...
ร้านนี้คนก็เต็มเลย ..
ร้านขนมหวาน .. ไอเดียบรรเจิดครับ
ร้านแต่ละร้านหันหลังชนกันครับ ล้างทำความสะอาดกันหลังร้านนี่แหละครับ
ไหนๆเดินมาแล้ว แวะทาน บัวลอยซะหน่อยครับ บัวลอยไข่หวาน ครับ
นี่ครับ ไข่หวาน ครับ

หน้าที่ <1> <2> <3> <เส้นทาง-การเดินทาง>
 
 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ (Comment)

เขียนโดย
ข้อความ
 

 

ขอขอบคุณ เวบไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บอร์ดต่างๆ เช่น บอร์ด Pantip ห้อง Blueplanet และ ทั้งบอร์ดและ web อื่นๆอีกมากมาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ครับผม

ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพบนเว็บไซต์ โดยไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเผยแพร่ ในทุกสื่อ
หากท่านใดต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ ny1trip.com กรุณาติดต่อ webmaster@ny1trip.com เพื่อขออนุญาตก่อน เนื่องจากข้อมูลและรูปภาพบางชิ้นเป็นของเพื่อนฝูง ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางเจ้าของผลงานก่อนทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าทางเจ้าของผลงานจะยินดีหรือไม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ