เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา รวม รีวิว เฉพาะประเภทร้านอาหาร ..  รวม รีวิว เฉพาะประเภทที่พัก .. Page พูดคุยถึงการเดินทางเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เกี่ยวกับผู้จัดทำครับ ...

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

นครปฐม ที่พัก
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม
นครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ท่องเที่ยวนครปฐม
เที่ยว
นครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
นครปฐม

การเดินทาง
ทางไป วิธีไป

หัวข้อ

เส้นทาง การเดินทาง ทางไป พระปฐมเจดีย์ ... พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย

Zone ที่ตั้ง (แผนที่) จังหวัดนครปฐม ค่าใช้จ่าย -
ที่อยู่/โทรศัพท์  
การเดินทาง รถยนต์ :
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนหมายเลข 338) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม เลี้ยวซ้ายเข้า พุทธมณฑลสาย 4 (ที่เลือกสาย 4 เพราะ ถนนกว้าง วิ่งสบายครับ) แล้วไปเข้า เพชรเกษม วิ่งตรงไปเรื่อย จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาเข้าไป องค์พระปฐมเจดีย์ ครับ
<ดูรีวิว เส้นทาง การเดินทางไปได้ทืี่นี่ ..>
รายละเอียด

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็น ประจำทุกปี

พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้ อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น เมื่อคราวที่พระสมณทูต ในพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ ก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิม มีลักษณะทรงโอคว่ำ หรือทรงมะนาวผ่าซีก แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของ พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์ ด้วยทรงเชื่อ ว่านี่คือเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมิ นั่นเอง

ปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระยุพราช เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ทอดพระเนตร พระพุทธรูปโบราณเป็นอันมาก แต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัย (จังหวัดสุโขทัย) กอปรด้วยพระลักษณะงามเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย แต่ชำรุดมากเหลืออยู่แต่พระเศียร พระหัตถ์และพระบาท จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงมากรุงเทพฯ แล้วให้ช่างปั้นสถาปนาขึ้นมาบริบูรณ์เต็มพระองค์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเททองหล่อขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2456 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานครฯ
พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป ชื่อเต็มก็คือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2466 แต่ประชาชนทั่วไป จะเรียกว่า หลวงพ่อพระร่วง หรือ พระร่วงโรจนฤทธิ์
การอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2457 จำเป็นต้องแยกชิ้นมาและมาประกอบเข้าด้วย กันที่จังหวัดนครปฐมแล้วเสร็จเป็นองค์สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 หลังจากรัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตแล้วตามความในพระราชพินัยกรรมของพระองค์ระบุว่าให้ บรรจุพระอังคารของพระองค์ไว้ใต้ฐานพระร่วงฯ ที่องค์พระ ปฐมเจดีย์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2469 จึงได้ทำพิธีบรรจุ พระบรมราชสรีรังคาร ณ ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ตาม พระประสงค์ทุกประการ

สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง
 
ที่พัก/ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง  
จำนวนผู้เข้าชมรีวิวนี้ :
 
หน้าที่ <1> <2> <3> <เส้นทาง-การเดินทาง>
 
ทริปนี้ ผมเริ่มต้นรีวิวให้จาก อนุเสารีย์ชัยแล้วกันนะครับ ... เพราะเข้าใจ(เอาเอง)ว่า ทุกๆท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี และคงเป็นสถานที่ที่คุ้นตากันแทบทุกท่านอยู่แล้วครับ ในครั้งนี้ ผมเดินทางมาจากทางดินแดงนะครับ ให้ตรงไปทางถนน "ราชวิถี" นะครับ (ในรูปคือตรงไปนะครับ)
ถ้ามาจากทางเดียวกับผม ก็คือ อ้อม อนุสาวรีย์ แล้วตรงไปนั่นเองครับ
ก็จะผ่านทาง รพ. - สถานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ฯลฯ ไปครับ เราตรงไปทาง สะพานกรุงธนฯ ครับ
เจอสะพานก็ข้ามไปเลยครับ
ลงสะพานมาจะเจอทางรถไฟนะครับ อย่าไปตัดหน้านะครับ อันตราย แหะๆ ข้ามทางรถไฟ แล้วตรงไปนะครับ
จะผ่านวังสวนจิตรลดานะครับ อยู่ด้านซ้ายมือนะครับ เราก็ตรงๆไปนะครับ
เลยวังไป ข้ามแยกไฟแดงไปนะครับ จะเห็น เขาดิน อยู่ซ้ายมือนะครับ เราก็ผ่านไปอีกนะครับ
ผ่านมาเห็นรั้วแดงๆนั่นไม๊ครับ คือ พระที่นั่งวิมานเมฆ ครับ เราก็ผ่านไป เป้าหมายคือ สะพานกรุงธนฯ นะครับ
ตรงไปเรื่อยๆครับ
ก็จะเจอป้าย สะพาน ซังฮี้ ครับ ... ตามความเข้าใจของผม น่าจะเป็นสะพานเดียวกันนะครับ .... ยังงี้แหละครับ ป้ายบอกทางเมืองไทย ... ชื่อเปลี่ยนได้ครับ ..
ข้าม ซังฮี้ ไปนะครับ การมาแบบนี้ค่อนข้างง่ายนะครับ เพราะตรงตลอดเลยจาก อนุสาวรีย์ มาน่ะครับ
ลงจากซังฮี้มาก็ตรงไปอีกครับ ไม่ต้องแยกไปไหนเลยครับ ตรงๆไป ชิดขวาๆไว้แล้วกันครับ
ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านโค้งใหญ๋ๆก็ไปตามทางครับ
ซักพักก็จะมีทางแยกไป พระปิ่นเกล้า เราไม่ไปนะครับ ตรงต่อไป ครับ
เจอสะพาน ก็ขึ้นมาครับ ตรงอย่างเดียว
ลงสะพานมาก็จะเป็น ถนนพระบรมราชชนนีครับ .. ก็ยังคงตรงต่อไปครับ
เราอยู่ทางหลักไปเรื่อยๆครับ .. จะผ่านทางออกไป พุทธมณฑลสาย 1 - 2 -3 .... เรื่อยๆ ครับ
ตรงไปเรื่อยๆนะครับ (พุทธมณฑลสาย 1 2 3 ... 4 ทุกสายจะไปทะลุกับเส้น เพชรเกษมได้หมดนะครับ)
ผ่านสาย 2 แล้ว
ผ่านสาย 3
มาถึงสาย 4 เราจะเข้าทางสายสี่นะครับ (ตรงสาย 4 จะเป็นเส้นทางที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ในทุกๆสาย วิ่งได้สบายกว่าสายอื่นๆนะครับ ถ้าต้องการจะออกไปเส้น เพชรเกษม ก็สามารถทะลุไปได้ทุกสายเลยครับ)
พอเลี้ยวเข้าสาย 4 มาก็วิ่งตรงมาเลยครับ มายาวๆ
ถนนใหญ่ครับ วิ่งสบายๆ ผ่าน พุทธมณฑลสถาน มานะครับ
พอใกล้ถึง เพชรเกษมจะมีป้ายบอกทางครับ หลักๆคือเราจะไป สามพราน นะครับ
ซักแป๊บเดียว ... ป้ายสามพรานก็จะหายไป ... กลายเป็นนครปฐม มาแทนครับ ... เราก็ ยึดทางไป สามพราน หรือ นครปฐมนี่แหละครับ .. มันไปทางเดียวกัน
สามพรานกลับมาแล้วครับ จะเห็นทางกลับรถครับ เลยมันไป จะมีสะพานนะครับ ก็ขึ้นไปครับ
พอเลยทางกลับรถมาแล้ว ขึ้นสะพานมาครับ
ลงสะพานมา จะมีป้าย เหมือนกับบอกว่า ไปซ้ายคือสามพราน นะครับ แต่จริงๆ คือให้ ขึ้นสะพานกลับรถครับ
บอกทางได้เยี่ยมจริงๆ ครับ ทางหลวงไทย
นี่ครับ ขึ้นสะพานกลับรถไปนะครับ ไม่ต้องฉีกออกซ้ายไปนะครับ ลองดูป้ายเอานะครับ ว่ารู้สึกแบบผมไม๊ .. เพราะตอนนั้น ผมออกซ้ายไปครับ ต้องไปหาที่ กลับรถมาเอง
พอกลับรถมา ก็วิ่งไปครับ ไม่ต้องขึ้นสะพานแล้วนะครับ ... ไปให้ถึงแยก(ใต้สะพาน) แล้วเลี้ยวซ้ายไปครับ
นี่ครับ แยกสาครเกษม ..เลี้ยวซ้ายไปครับ คือจริงๆ ถ้าเลี้ยวขวาได้ตั้งแต่ใต้สะพานก็จบแล้ว
เราก็จะเข้าเส้น เพชรเกษม ครับ คราวนี้ง่ายแล้วครับ วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยครับ
ตรงไป สาย 5 - 6 ... หรือ จะจำป้าย นครปฐม ก็ได้ครับ
ตรงไปเรื่อยๆ ครับ ไม่ต้องแยกไปไหน
เจอสะพานก็ไม่ขึ้นครับ ตรงไปเรื่อยๆ
จนถึงแยกนี้ครับ จะมีป้ายเลี้ยวขวาไป พระปฐมเจดีย์ ก็เลี้ยวขวาไปเลยครับ แล้วตรงไปเรื่อยๆ จะถึงแล้วครับ
 
 
 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ (Comment)

เขียนโดย
ข้อความ
 

 

ขอขอบคุณ เวบไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บอร์ดต่างๆ เช่น บอร์ด Pantip ห้อง Blueplanet และ ทั้งบอร์ดและ web อื่นๆอีกมากมาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ครับผม

ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพบนเว็บไซต์ โดยไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเผยแพร่ ในทุกสื่อ
หากท่านใดต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ ny1trip.com กรุณาติดต่อ webmaster@ny1trip.com เพื่อขออนุญาตก่อน เนื่องจากข้อมูลและรูปภาพบางชิ้นเป็นของเพื่อนฝูง ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางเจ้าของผลงานก่อนทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าทางเจ้าของผลงานจะยินดีหรือไม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ