เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

ที่พัก
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัด
สุโขทัย
ท่องเที่ยว
สุโขทัย
เที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
เว็บ สุโขทัย

 
สุโขทัยเมืองพระร่วง
1. อุทยานประวัติศาสตร์แห่งเมืองพระร่วง... สุโขทัยเมืองเก่า

2. วัดศรีชุม ..... ตำนานแห่ง พระพุทธรูปพูดได้

 
 

สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก(รีสอร์ท) วัด
 
  พิกัดที่จุดคลิ๊ก :
     
แผนที่สุโขทัย