เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา รวม รีวิว เฉพาะประเภทร้านอาหาร ..  รวม รีวิว เฉพาะประเภทที่พัก .. Page พูดคุยถึงการเดินทางเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เกี่ยวกับผู้จัดทำครับ ...

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

ที่พัก
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัด

สุพรรณบุรี
ท่องเที่ยว
สุพรรณ
เที่ยว

สุพรรณ
สถานที่ท่องเที่ยว
เว็บ สุพรรณ

หัวข้อ

แวะชม .. สมบัติมีค่าทางศิลป์ .. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุรี

Zone ที่ตั้ง

แผนที่ สุพรรณบุร

ค่าใช้จ่าย 20 บาท
ที่อยู่/โทรศัพท์ โทร. 035-535330, 035-536100-1
การเดินทาง ออกจากกรุงเทพทาง แคราย แล้วไปทางถนน กาญจนาภิเษก จากนั้น ออกสุพรรณที่ทางหลวงเส้น 340 วิ่งไปเรื่อยๆ จนถึงศูนย์ราชการ จะเห็น พิพิธภัณฑ์อยู่ฝั่งตรงข้าม ให้ไปกลับรถใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยครับ
( ดูรีวิวการเดินทาง น่าจะเข้าใจกว่า ได้ที่นี่เลยครับ )
รายละเอียด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ริมถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทางหลวงหมายเลข 340)ตำบลสนามชัย ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในอาคารนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงประวัติฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามโครงการพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุด เพราะเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาหลายสมัย รวมทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาโดยตลอด จะเห็นได้ว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 1893 ได้โปรดให้พี่พระมเหสี คือ ขุนหลวงพะงั่ว หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ในสมัยต่อมา ไปครองเมืองสุพรรณบุรี และตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เมืองสุพรรณบุรีก็ได้เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางตะวันตก มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงตลอดมา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชา อันเป็นผลให้กรุงศรีอยุธยาดำรงเอกราชต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ในเมืองสุพรรณบุรีมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถึง 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย อำเภอเมือง ฯ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกของกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมืองฯ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น การเข้าชมจะมีเส้นทางเดินตามที่กำหนด เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในพัฒนาการของเมืองตามลำดับ เริ่มตั้งแต่การแสดงชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นห้องบทนำเรื่องเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ โดยใช้สื่อในการแสดงอย่างน่าสนใจ ต่อด้วยห้องเมืองยุทธหัตถี ซึ่งเป็นสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระมหาอุปราชา ณ บริเวณดอนเจดีย์ โดยใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์เป็นภาพยนตร์ยาวประมาณ 7-10 นาที ฉายบนจอขนาด 100 นิ้ว ประกอบหุ่นจัดแสดงขนาดเท่าจริง

สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง
 
ที่พัก/ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง  
จำนวนผู้เข้าชมรีวิวนี้ :
มีคนถูกใจ
 คน 
หน้าที่ <1> <2> <3> <4> <เส้นทาง-การเดินทาง>
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
เข้ามาในบริเวณแล้วรู้สึกว่า กว้างชวางมากๆครับ ที่กรุงเทพไม่ค่อยจะมีที่ไหนมีที่ว่างเยอะอย่างงี้เท่าไหร่ ส่วนมากจะแน่นๆ มาที่นี่เลยแปลกตาไปหน่อยครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
หลังจากหาที่จอดรถเอาตามบริเวณร่มไม้ได้แล้ว ก็เดินเข้าไปที่ตัวอาคารครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
นี่ครับ อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
เวลาเปิด - ปิด และค่าบริการ ...
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
เดินเข้ามา โอ่โถง อลังการมากครับ ... ผมว่า เขาทำไว้ดีมากนะครับ สะอาด ดูทันสมัย ติดแอร์ทั้งหลัง ... เดินเข้ามาแว่บแรก ก็รู้สึกเลยว่า ถูก ! มากๆ สำหรับค่าเข้าชม 20 บาท ครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
แล้วผมก็ได้ตั๋วมาครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
ด้านหน้า ล๊อบบี้ มีที่นั่งพัก พร้อม ทีวี ที่เปิดวีดีโอ พรีเซนต์ของที่นี่ไว้รับแขก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
เราก็เดินเข้าไปตามทางเข้ากันครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
เข้ามาภายในแล้วครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
ห้องแรก เป็นห้องโถงใหญ่พอสมควรครับ จัดไว้สวยงาม เหมือนอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
ส่วนมากห้องนี้จะโชว์ของโบราณ สมัยทวารวดีฯ ซะส่วนมากครับ มีทั้งสร้อย ลูกปัด ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
นี่ก็เป็นสร้อยสมัย ทวารวดี ครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาคตะวันตก สุพรรณบุร
ตู้นี้เป็นรูปปั้น พระพุทธรูป ฯลฯ
นี่น่าจะเป็นเศียรพระพุทธรูปสมัยทวารวดีนะครับ
กลางห้องมีโต๊ะกลมๆอยู่
โต๊ะ แสดงโมเดลขอ เมืองสุพรรณบุรี ครับ
ตู้นี้ พระเครื่อง พระพุทธรูป ... ครับ
เศียรพระสมัยนั้นครับ
กว้างพอสมควรนะครับ แล้วก็ทำไว้สวยงาม ดีมากๆ ครับ
หุ่นการสร้างกำแพงเมือง ในสมัยนั้นครับ
 

หน้าที่ <1> <2> <3> <4> <เส้นทาง-การเดินทาง>
 
 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ (Comment)

เขียนโดย
ข้อความ
 

 

ขอขอบคุณ เวบไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บอร์ดต่างๆ เช่น บอร์ด Pantip ห้อง Blueplanet และ ทั้งบอร์ดและ web อื่นๆอีกมากมาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ครับผม

ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพบนเว็บไซต์ โดยไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเผยแพร่ ในทุกสื่อ
หากท่านใดต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ ny1trip.com กรุณาติดต่อ webmaster@ny1trip.com เพื่อขออนุญาตก่อน เนื่องจากข้อมูลและรูปภาพบางชิ้นเป็นของเพื่อนฝูง ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางเจ้าของผลงานก่อนทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าทางเจ้าของผลงานจะยินดีหรือไม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ