เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา รวม รีวิว เฉพาะประเภทร้านอาหาร .. รวม รีวิว เฉพาะประเภทที่พัก .. Page พูดคุยถึงการเดินทางเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เกี่ยวกับผู้จัดทำครับ ...

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

ที่พัก
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัด
อุบลราชธานี
ท่องเที่ยว
อุบลราชธานี
เที่ยว
อุบล
สถานที่ท่องเที่ยว
เว็บ อุบลราชธานี

หัวข้อ

แก่งตะนะ .. แก่งใหญ่ สายน้ำเชี่ยวกลางแม่น้ำมูล

Zone ที่ตั้ง

แผนที่ อุบลราชธานี

ค่าใช้จ่าย -
ที่อยู่/โทรศัพท์ โทรศัพท์ : 0 4540 6887-8 โทรสาร : 0 4540 6888
การเดินทาง รถยนต์
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 90 กิโลเมตร และสามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง คือ

จากจังหวัดอุบลราชธานีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ผ่านอำเภอวารินชำราบ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ ถึงอำเภอพิบูลมังสาหาร แยกเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2173 ผ่านอำเภอสิรินธร ถึงสามแยกตลาดนิคม 2 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2296 สุดทางจะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

จากจังหวัดอุบลราชธานีไปตามเส้นทางเดียวกับเส้นทางแรก เมื่อถึงอำเภอพิบูลมังสาหารเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานพิบูลมังสาหาร 200 ปี เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2222 (ถนนพิบูลมังสาหาร-โขงเจียม)
1. ก่อนถึงอำเภอโขงเจียม ประมาณ 4 กม. เลี้ยวขาวผ่านสันเขื่อนปากมูล ประมาณ 1.2 กม. ถึงสามแยก เลี้ยวซ้าย ถึงด่านแก่งตะนะ
2. ผ่านเข้าตัวอำเภอโขงเจียม ข้ามสะพานโขงเจียมไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2173 ถึงบ้านหนองชาด ซึ่งห่างจากอำเภอโขงเจียม 6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2296 สุดเส้นทางถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

รายละเอียด

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและเนินเขาเตี้ยๆ โดยมียอดเขาบรรทัดเป็นจุดสูงสุด ความสูงประมาณ 543 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือไปออกประเทศลาว บริเวณแก่งตะนะจะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก อีกทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแห่ง จึงทำให้มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม ตรงกลางมีโขดหินขนาดใหญ่เป็นเกาะกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ไร่ หรือ 80 ตารางกิโลเมตร

แก่งตะนะ เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด ตัวแก่งเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล สายน้ำที่
ไหลผ่านแก่งตะนะแยกเป็นน้ำตกใหญ่น้อยสวยงามน่าชม


คำว่า “ตะนะ” จากการเล่าขานตามความเชื่อของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป เดิมมาจากคำว่า “มรณะ” เนื่องจากบริเวณแก่งตะนะนี้มีกระแสน้ำไหลที่เชี่ยวกราก และมีโขดหินใหญ่น้อยอยู่ทั่วไป ตลอดจนมีถ้ำใต้น้ำอยู่หลายแห่ง ชาวบ้านที่สัญจรทางน้ำหรือออกจับปลา มักประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกแก่งนี้ว่า “แก่งมรณะ” ตามแรงบันดาลจากสภาพของสายน้ำที่ไหลผ่านแก่งนี้ ซึ่งต่อมาเรียกว่า “แก่งตะนะ” จึงตั้งเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ที่พัก - แก่งตะนะ 101 (ช่อลัดดา)
ที่พัก - แก่งตะนะ 102 (ฟ้าประทาน)
ที่พัก - แก่งตะนะ 103 (แก่งหินสะท้าน)
ที่พัก - แก่งตะนะ 104 (วิมานพฤกษา)
ที่พัก - ค่ายเยาวชนชาย 911
ที่พัก - ค่ายเยาวชนหญิง 912
ห้องประชุมสัมมนา

สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง

ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท
โรงแรมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม อยู่ใกล้แม่น้ำสามารถชมทิวทัศน์ของแม่โขงได้ แค่เพียงคุณก้าวออกมาจากห้องพักของคุณ เพียงไม่กี่ก้าวก็จะได้สัมผัสกับเขตแดนที่กั้นระหว่างไทย - ลาว และรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
(ชมรีวิว)

ตลาดยามเช้าที่โขงเจียม
มีพืชผัก ผลผลิตทางเกษตรที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล รวมไปถึงปลาชนิดต่างๆ สองอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาลักษณ์ของตลาดแห่งนี้
(ชมรีวิว)
วัดดอนธาต
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แก่งสะพือ วัดดอนธาตุนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมูลอยู่ระหว่าง บ้านทรายมูล และ บ้านคันไร่ เกาะดอนธาตุนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ต้องลงเรือเพื่อข้ามไปยัง วัดดอนธาตุ ซึ่งเป็นเกาะกลางลำน้ำมูล
(ชมรีวิว)
วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
ในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปองค์สูงตระหง่าน ผิวขององค์พระทำด้วยกระจกเล็กๆ ดูแปลกตา ภายในวัดมีถ้ำเล็กๆ หรือที่เรียกกันว่า ถ้ำเหวสินธุ์ชัย บริเวณของเพิงถ้ำ มีน้ำตกจากลำธารเล็กไหลผ่านลงมาเป็นน้ำตก สวยงามและร่มเย็น
(ชมรีวิว)
ที่พัก/ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง  
อ.โขงเจียม เป็นอำเภอเล็กๆริมแม่น้ำโขง ที่อำเภอแห่งนี้ยังมีร้านอาหารเก่าแก่ในลักษณะเรือนแพริมน้ำ ไว้คอยบริการปลาสดรสเลิศจากแม่น้ำโขงให้แก่นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองตั้งอยู่อีกด้วย
(ชมรีวิว)
จำนวนผู้เข้าชมรีวิวนี้ : Website counter
มีคนถูกใจ
 คน 
หน้าที่ <1> <2> <เส้นทางการเดินทาง>
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
หลังจากเดินทางทะลุผ่านเขื่อนปากมูลมาซักพัก เราก็มาถึงที่นี่ได้ โดยอาศัยป้ายบอกตามทางมา หาไม่ยากครับ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆของอุบลเลย .. มาถึงก็หาที่จอดรถตามลานว่าง มีที่จอดเยอะแยะเลือกเอาตามใจชอบเลย
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
จอดรถเสร็จก็เดินเข้าไปทางลงไปชมวิวแก่งตะนะกัน
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
ถูกต้องที่สุด ... อย่าไปทำลายธรรมชาติ อย่าทิ้งอะไรไว้ ไม่ต้องคิดว่าเพื่อใครมากมาย แค่คิดง่ายๆ .. เผื่อเรากลับมาดูอีกครั้ง มันจะได้ยังสวยงามเหมือนวันนี้ ก็พอแล้ว ถ้าทุกคนคิดเหมือนๆกัน ความสวยงามคงไม่หายไป
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
ประวัติโดยย่อของแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
ใกล้จะถึงทางลงไปชมวิวแล้วครับ
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
แก่งอยู่นั่นเอง
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
โห .... น้ำเชียวกรากมากๆ เห็นจังหวะนี้ก็ไม่คิดว่า จะมีคนลงเล่นได้แล้วล่ะครับ
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
ที่เห็นอยู่นั่นคือสะพานแขวน ตอนเดินทางมาเห็นป้ายทางไปอยู่แว๊บๆ แต่เนื่องจากวันนั้นที่ไป เวลาน้อยเลยไม่ได้ไปสำรวจมา
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
ดูสภาพน้ำที่แก่ง ...
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
ซูมเข้าไปหน่อย แรงแท้ ...
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
แล้วก็มีป้าย เล็กๆ ขอย้ำว่า เล็กๆ ซึ่งขากลับขึ้นมา มีเด็กดึงป้ายนี้ออกไปเล่นเสียแล้วด้วย ... แต่ถึงไม่มีป้าย อันนี้ โผ้มก็คงไม่อยากจะเสี่ยงลงเล่นแล้วล่ะขอรับ
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
เดินลงแก่งตะนะมาเรื่อยๆ หินแถวนี้ก็เป็นรูเยอะเหมือนกันแฮะ
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
วิวแถวนี้ก็จะเป็นหิน กะ สายน้ำเชี่ยวๆเป็นหลัก สวยงาม
อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อช. แก่งตะนะ
ท้องฟ้าวันนั้น พอเริ่มบ่ายคล้อย เมฆก็เริ่มมา ค่อยมีร่มบ้าง ตอนก่อนเที่ยง หัวแทบไหม้
โบกแถวนี้ก็เยอะแยะ แต่อาจจะไม่เยอะเท่า สามพันโบก ... แต่ก็พอคล้ายๆกันได้น่า ...
 
หน้าที่ <1> <2> <เส้นทางการเดินทาง>
 
 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ (Comment)

เขียนโดย
ข้อความ
 

 

ขอขอบคุณ เวบไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บอร์ดต่างๆ เช่น บอร์ด Pantip ห้อง Blueplanet และ ทั้งบอร์ดและ web อื่นๆอีกมากมาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ครับผม

ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพบนเว็บไซต์ โดยไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเผยแพร่ ในทุกสื่อ
หากท่านใดต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ ny1trip.com กรุณาติดต่อ webmaster@ny1trip.com เพื่อขออนุญาตก่อน เนื่องจากข้อมูลและรูปภาพบางชิ้นเป็นของเพื่อนฝูง ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางเจ้าของผลงานก่อนทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าทางเจ้าของผลงานจะยินดีหรือไม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ