เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา รวม รีวิว เฉพาะประเภทร้านอาหาร ..  รวม รีวิว เฉพาะประเภทที่พัก .. Page พูดคุยถึงการเดินทางเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เกี่ยวกับผู้จัดทำครับ ...

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

ที่พัก
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัด
อุบลราชธานี
ท่องเที่ยว
อุบลราชธานี
เที่ยว
อุบล
สถานที่ท่องเที่ยว
เว็บ อุบลราชธานี

หัวข้อ

วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ .. วัดเก่าแก่กลางเมืองอุบล

Zone ที่ตั้ง

แผนที่ อุบลราชธานี

ค่าใช้จ่าย -
ที่อยู่/โทรศัพท์  
การเดินทาง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงในเขตเทศบาลเมือง ถัดจากทุ่งศรีเมือง , เทศบาลฯ ไปประมาณ 1 บล๊อกถนน
รายละเอียด

สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สร้างวัดนี้คือ ท่านเจ้าอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบล สังฆปาโมก(สุ้ย) เจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีในสมัยนั้น ท่านได้เคยศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ท่านจึงได้นำพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศฯ มายังอุบลราชธานี และได้สร้างหอพระพุทธบาทขึ้นเป็นที่ประดิษฐาน หอพระพุทธบาทหลังนี้คือ พระอุโบสถที่พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมมีลักษณะของศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น และศิลปะเวียงจันทน์ผสมกันอยู่
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทุกด้านเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 อาคารที่สำคัญอีกหลังหนึ่งคือ หอพระไตรปิฎก เป็นหอไตรที่สร้างด้วยไม้ ตั้งอยู่กลางสระน้ำเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก ป้องกันไม่ให้มดปลวกไปกัดทำลาย มีลักษณะเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว กล่าวคือ ลักษณะอาคารเป็นแบบไทยเป็นเรือนฝาปะกน ขนาด 4 ห้อง
ภายในห้องที่เก็บตู้พระธรรมทุกด้านเขียนลงรักปิดทอง ส่วนของหลังคามีลักษณะศิลปะไทยผสมพม่าคือ มีช่อฟ้าใบระกา แต่หลังคาซ้อนกันหลายชั้นแสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมพม่าที่ส่งผ่านมายังศิลปะลาวล้านช้าง ส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบันทั้ง 2 ด้าน เป็นลักษณะศิลปะแบบลาว ตรงส่วนฝาปะกนด้านล่างแกะเป็นรูปสัตว์ประจำราศีต่าง ๆ และลวดลายพันธุ์พฤกษาเป็นช่องโดยรอบ นับเป็นหอไตรที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง

ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง
 
ที่พัก/ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง  
จำนวนผู้เข้าชมรีวิวนี้ :
มีคนถูกใจ
 คน 
หน้าที่ <1> <2> <เส้นทางการเดินทาง>
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
แล้วก็ได้มีโอกาสแวะไปไหว้พระที่นี่เสียที วัดทุ่งศรีเมือง ตัววัดอยู่ที่ อ.เมืองเลย ไม่ไกลจาก ทุ่งศรีเมืองมากนัก
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
เข้ามาในตัววัด เห็นโบสถ์อยู่ข้างหน้า
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
มีสถานที่มากมายในวัดให้แวะ
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
สมาชิกลงรถกันมาหมดแล้ว ..
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
นี่คือโบสถ์ภายในมีพระประธานที่ทำด้วยเงินทั้งองค์อยู่ บางคนก็เรียกว่า หลวงพ่อเงิน
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
แต่ยังไม่ได้เข้าไปในโบสถ์เลย ขอแวะมาดูที่นี่ก่อน หอไตร ครับ
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
หอไตรสร้่างอยู่กลางน้ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเขากัน ที่จะรักษาพระไตรปิฎกเอาไว้ให้พ้นจากแมลง พวกปลวก โดยสร้่้างไว้กลางน้ำ ปลวกที่มาตามดินก็จะเข้าไปไม่ได้
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
หอไตรนี้ ถูกอนุรักษ์ไว้โดยกรมศิลปฯ
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
หอไตรเก่าแก่ แต่ดูขลัง และ สวยงาม ...
หอไตรกลางน้ำ วัดทุ่งศรีเมือง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าพรหมราชวงศา (กุทองสุวรรณกูฏ) เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนที่ 3 ตามเอกสารระบุว่า ท่านเจ้าคุณอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย หลักคำ) เจ้าคณะเมืองอุบลราชธานี ซึ่งพำนักอยู่ที่วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) เป็นผู้อำนวยการสร้าง โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างคือ เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฏก ป้องกันไม่ให้ มดปลวกไปทำลาย ซึ่งช่างที่มีชื่อ เป็นช่างควบคุมการก่อสร้าง เท่าที่มีชื่อระบุไว้ ได้แก่ ญาครูช่าง ซึ่งเป็นช่างหลวง จากราชสำนักร่วมก่อสร้างด้วย
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
ลักษณะของหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง เป็นหอน้ำ สร้างอยู่กลางสระน้ำ เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว 9.85 เมตร สูงจากระดับพื้นน้ำถึงถึงยอดหลังคาประมาณ 10 เมตร แปลน รูป สี่เหลี่ยมจตุรัส ยกพื้นสูงใต้ถุนโปร่ง ผนังเป็นแป้นฝาไม้แบบเรียบ เครื่องสับฝาแบบฝาประกนอย่างเรือนไทยภาคกลาง ลูกฝักรองตีนช้างแกะสลักลายประตูเข้าหอไตร อยู่ทางทิศตะวันออกประตูเดียว มีหน้าต่างโดยรอบทั้งหมด 14 ช่อง หลังคาทรงจั่วมีปั้นกรอบ ปีกนอกกว้าง 2 ชั้น (คล้ายสถาปัตยกรรมเชียงรุ้ง) ส่วนบนหลังคาทรงแบบโบสถ์ไทยมีชั้นลด 2 ชั้น ช่อฟ้ารวยลำยอง ใบระกา นาคสะดุ้งและหางหงส์แบบภาคกลาง หน้าบันไม้จำหลักลายแบบไทย(ลายดอก) พุดตาน,ลายกระจังรวน,ลายประจำยามก้ามปู ฯลฯ เดิมมุงแป้นไม้มีทวยสลักด้วยไม้ค้ำยันชายคาปีกนอกโดยรอบจำนวน 19 ตัว 2 ตัว ด้านด้านหน้าข้างประตูเข้า สลักหัวทวยเป็นเทพพนมอีก 17 ตัวเป็นรูปพญานาค
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
ด้านล่างเป็นบ่อน้ำ ..
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
มีปลาเต็มไปหมดเลย ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ได้รับการบูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2508 ในสมัย พระครูวิโรจน์รัตโนบล ด้วยการหาเสาไม้เนื้อแข็ง มาค้ำยันช่วยแรงเสาเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมผุกร่อน ต่อมา พ.ศ.2517 กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนเป็นปูนแทน เสริมฐานเสาด้วยปูนให้มั่นคงมากขึ้น เมื่อทำการอนุรักษ์เรียบร้อยแล้ว ในปี พ.ศ.2527 อาคารหลังนี้ ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
ภายในหอไตร จะมีประตูเข้า ทางทิศตะวันออกประตูเดียว มีหน้าต่างโดยรอบทั้งหมด 14 ช่อง
วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ
มีพระพุทธรูป ตั้งอยู่โดยรอบ ... แต่ละองค์สวยงามมากครับ
รายละเอียดเนี๊ยบเชียวล่ะ
ผนังห้องด้านนอกตกแต่งลวดลายไทย ลงรักปิดทองแบบที่เรียกว่า "ปิดทองลายฉลุ"(ลายแบบปิด)โดยทำแบบพิมพ์ลายลุ (Stencil) จากการรุกระดาษสาให้เป็นตัวลายหรือตัวภาพ แล้วนำไปทาบบนผนังที่เตรียมลงพื้นรักชาดไว้เรียบร้อยแล้ว ลงรักเช็ดตามรอยปรุ จากนั้นจึงปิดแผ่นทองคำเปลวตามลายปรุที่ลงรักเช็ดไว้ เมื่อเสร็จแล้วจะปรากฎเป็นลายพลายคำสุกอร่ามบนพื้นแดงชาด
ความงดงามของพระพุทธรูป
ปัจจุบันนี้ หอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมืองแห่งนี้ เป็นที่เก็บหนังสือใบลานประเภทต่างๆ ไม่เฉพาะหนังสือธรรมะเท่านั้น หากยังมีหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์ และตำนานของบ้านเมืองเอาไว้อีกด้วย ซึ่งหนังสือเหล่านี้เป็นแหล่งค้นคว้าสำคัญที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในหลายๆ ด้าน เช่น ความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นและความเชื่อ ความศรัทธาของคนสมัยนั้น
มุมนี้มองออกจากนอกหน้าต่างไป
บริจาคกันซักนิด ....
หลังจากเดินไปรอบๆแล้ว ก็ออกจากหอไตรกันไป
 
หน้าที่ <1> <2> <เส้นทางการเดินทาง>
 
 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ (Comment)

เขียนโดย
ข้อความ
 

 

ขอขอบคุณ เวบไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บอร์ดต่างๆ เช่น บอร์ด Pantip ห้อง Blueplanet และ ทั้งบอร์ดและ web อื่นๆอีกมากมาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ครับผม

ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพบนเว็บไซต์ โดยไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเผยแพร่ ในทุกสื่อ
หากท่านใดต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ ny1trip.com กรุณาติดต่อ webmaster@ny1trip.com เพื่อขออนุญาตก่อน เนื่องจากข้อมูลและรูปภาพบางชิ้นเป็นของเพื่อนฝูง ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางเจ้าของผลงานก่อนทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าทางเจ้าของผลงานจะยินดีหรือไม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ