เริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว วางแผน กันกับเรา รวม รีวิว เฉพาะประเภทร้านอาหาร ..  รวม รีวิว เฉพาะประเภทที่พัก .. Page พูดคุยถึงการเดินทางเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เกี่ยวกับผู้จัดทำครับ ...

เที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภาคกลาง

เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวภาคใต้

- เที่ยวในกรุงเทพ
- เที่ยวแบบ One Day Trip
( ไปเช้า - เย็นกลับ )
- เตรียมตัวก่อนออกท่องเที่ยว
       - ถ่ายให้สวยด้วยคอมแพค

 

ที่พัก ร้านอาหาร
การเดินทาง
สถานที่
ท่องเที่ยว
จังหวัด
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )
กรุงเทพ
ท่องเที่ยว
เที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
เว็บ รีวิวอาหาร
ที่เที่ยวกรุงเทพ

หัวข้อ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) ... วัดหลวงคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ..
Zone ที่ตั้ง ดูแผนที่ กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่าย เปิดทุกวัน ตั้ง แต่วันจันทร์ –อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
คนไทย ฟรี ชาวต่างชาติ เสียตังครับ ...

ที่อยู่/โทรศัพท์ ถนนหน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร 02-224-3290
การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว
เดินทางไป ถนนราชดำเนิน ตรงไปทางสนามหลวง จะเห็นวัดพระแก้วอยู่ติดๆกับสนามหลวงเลยครับ
รถเมล์
สายที่ผ่าน สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 201,
203, 501, 503,508, 512
รายละเอียด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส
วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอาราม มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
(ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย .. )
ตำนานพระแก้วมรกต
   สันนิษฐานว่าพระแก้วมรกตนั้นสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสน ทำจากหยกสีเขียวเข้ม จำหลักเป็นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 43 ซม. สูง 55 ซม. พบครั้งแรกในเจดีย์วัดป่าญะ จ.เชียงราย ปีพ.ศ. 1977 เป็นพระปูนลงรักปิดทอง ต่อมาปูนกะเทาะจนเห็นองค์จริง พระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงจัดขบวนช้างมาอัญเชิญ แต่ขบวนช้างไม่ยอมเข้าเมืองเชียงใหม่ เลยนำไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง
   พ.ศ. 2011 พระเจ้าติโลกราชทรงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ แต่ต่อมา พ.ศ.2094 พระเจ้าไชยเชษฐา เจ้าเมืองเชียงใหม่ เสด็จไประงับเหตุพิพาทที่หลวงพระบาง จึงอัญเชิญเสด็จไปด้วย เมื่อหลวงพระบางถูกรุกรานจากพม่าในปี พ.ศ. 2107 พระเจ้าไชยเชษฐาได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เวียงจันทน์ พร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกตไป
   จน พ.ศ. 2321 เมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเวียงจันทน์ ได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานยังโรงพระแก้ว ณ พระราชวังเดิม ในกรุงธนบุรี ครั้นเสด็จไปปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว ได้อัญเชิญมาประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” พร้อมกับสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวาย ส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวมาสร้างถวายในรัชกาลที่ 3 และใช้เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์จัดสร้างเครื่องทรงขึ้นใหม่ทั้งหมด ส่วนของเดิมให้นำไปเก็บไว้ใน พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง
 
ที่พัก/ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง  
จำนวนผู้เข้าชมรีวิวนี้ : Website counter
หน้าที่ <1> <2> <3>
 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
ปกติแล้ว เมื่อผมผ่านมาแถวนี้ "วัดพระแก้ว" ในความหมายของผม ... ก็คือจากมุมมองแบบนี้ .. ไม่เคยจะได้เ้ข้าไปเลย ดูแต่จากมุมนี้ตลอดเลย .. แต่มาวันนี้ ได้มีโอกาสเข้าไปไหว้พระแก้ว ได้เดินชมวัดพระแก้ว บอกได้เลยว่า รู้สึกทึ่ง ! ความงดงาม ความละเอียด ความปราณีตในการสร้าง ประดิษฐ์ประดอย ลวดลายของวัดวาอารามต่างๆ ทำได้ยังไงนี่ ?? ทึ่งจริงๆครับ ... บอกตรงๆว่า .. อดเสียดายไม่ได้ ถ้าไม่ได้เข้าไปดูนะครับ ... เอาล่ะครับ ลองตามผมมา .. แล้วผมจะเล่าให้ฟัง ... ว่าความสวยของวัดพระแก้ว นั้นเป็นเช่นไรครับ ...
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
มาถึงแถวสนามหลวงแล้ว สิ่งนึงที่รับประกันได้พอๆกับความสวยของวัดพระแก้วก็คือ ... ความยากของการหาที่จอดรถครับ ยากแท้ๆ ตรงนั้นก็ห้ามจอด ตรงนี้ก็จอดไม่ได้ ... หาที่จอดไม่ได้เลยจริงๆ สุดท้ายก็หาที่จอดได้ตรงบริเวณที่เลยจาก กระทรวงกลาโหมไปหน่อยนึง แต่ก็จอดได้แค่ 4 โมงเย็นนะครับ เกินนั้น ... โดนล๊อกล้อเป็นแน่แท้ ..
เลยนี่แหละครับ กระทรวงกลาโหม .. เลยไปหน่อยนึงครับ จอดเสร็จก็เดินย้อนกลับมาทางเข้าครับ ไกลหน่อย เพราะไกล้ๆหาที่จอดไม่ได้เลยครับ เอาล่ะ เดินก็เดิน ... หุหุ แดดอย่างเปรี้ยง .... ร้อนสุดๆ
เดินประตูต่างๆไปครับ .. เดินอ้อมไปด้านหน้า (ด้านทางกรมศิลปฯ) ครับจะเป็นทางเข้าครับ ประตูนี้ สวัสดิโสภา
ประตูนี้ มณีนพรัตน์ ถ้าสังเกตุดูดีๆนะครับ ... ชื่อประตูจะคล้องจองกันหมดนะครับ วิมานเทเวศ, วิเศษชัยศรี, มณีนพรัตน์, สวัสดิโสภา, เทวาพิทักษ์, ศักดิ์ชัยสิทธิ์, วิจิตรบรรจง, อนงคารักษ์, พิทักษ์บวร, สุนทรทิศา, เทวาภิรมณ์, อุดมสุดารักษ์
และถ้าสังเกตุดีๆอีกนะครับ ชื่อประตู คล้องทั้งเดินหน้า .. และถอยหลัง ... เช่น สุดารักษ์อุดม ภิรมณ์เทวา ทิศาสุนทร บวรพิทักษ์ คารักษ์อนง บรรจงวิจิตร ... ลองอ่านดูครับ แล้วจะรู้ถึง อารณ์เจ้าบทเจ้ากลอนของคนโบราณเขานะครับ ..
ประตูนี้ .. น่าจะเป็น วิเศษชัยศรี นะครับ ที่ว่าน่าจะเป็นเพราะวันที่ผมไป เขากำลังซ่อมตรงป้ายประตูครับ ทำให้ไม่เห็นชื่อครับ ประตูนี้ เ้ข้าได้เฉพาะคนไทยนะครับ ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ไปเข้าประตูถัดไปครับ ... แต่คนไทย จะเข้าประตูถัดไปก็ได้นะครับ

ประตูถัดมา น่าจะเป็น วิมานเทเวศนะครับ ดูซิครับ คนเยอะแยะเลย เพราะทัวร์มาลงครับ มาตลอดเวลาเลยครับ ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ เรียกว่า ชาวต่างชาติไม่เคยขาดหายไปจากบริเวณแถวนี้เลยครับ

นี่ครับที่ประตู คนเยอะแยะ ทั้งไทย ทั้งเทศ เลยครับ
ก่อนเข้า ผมเดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามซะหน่อยนึงก่อนครับ มาสำรวจดูซักนิดว่ามีอะไรบ้าง
มีของขายทั่วๆไปครับ เต็มไปหมด
ก็ มีฝรั่งมาสนใจบ้างนิดๆหน่อยๆครับ
แต่ที่อยากจะบอกคือ ... จะมีนี่ครับ ชุดให้เช่าใส่ครับ 30 บาท สำหรับผู้ที่แต่งกายมาไม่เหมาะสมครับ ตามป้ายในรูปต้นๆน่ะครับ .. มาเช่าใส่เข้าไปได้ครับ ส่วนมากจะนุ่งทับชุดเดิมเราไปเลยน่ะครับ
....
เอาล่ะครับ เดินกลับมาแล้วเข้าไปในวัดพระแก้วกันเลยครับ ..
หันกลับไปดูประตูทางเข้าซะหน่อยครับ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
เดินเข้ามาก็จะเป็นด่าน ครับตรงนี้จะคุมเข้มเรื่องการแต่งกายมาก เกงรัดรูป เกงขาสั้น อดแน่ๆ ต้องเปลี่ยนก่อนเข้ามาตรงนี้ครับ ... มองเห็นอยู่ลิบๆนั่นคือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ครับ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
สำหรับบางคนที่เข้าไม่ได้ ก็ต้องนั่งรอเพื่อนที่เข้าไปอยู่กันแถวๆนี้ครับ ถ้าไม่อยากไปเช่ากระโปรงมาใส่น่ะครับ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
สนามหญ้าบริเวณนั้นถูกจัดแต่งไว้สดสวยงดงามมากครับ ...
สำหรับคนที่เข้ามาได้แล้วนะครับ ก็เดินกันเข้ามา ... เห็นเป็นกลุ่มๆนั่นส่วนมากจะเป็นพวกทัวร์ต่างชาติครับ .. จากตรงนี้เดินตรงเข้าไปจะเป็นประตูชั้นใน ชื่อประตูพิมานชัยศรี นะครับ
มองลอดประตูเข้าไปจะเป็น พระืที่นั่ง จักรีมหาปราสาท น่ะครับ ผมก็เลยว่าจะเดินเข้าไปถ่ายรูปซะหน่อยดีไม๊ ปรากฏว่า ห้ามเข้านะครับ เพราะประตูนี้เป็นทางออกน่ะครับ ทางเข้าให้่เลี้ยวซ้ายไปนะครับ อย่าเดินตรงเข้าไปเลย
ประตูนี้แหละครับ ห้ามเดินสวนเข้าไปน่ะครับ
เดินเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ครับ
ทางเข้าแบ่งเป็นสองทางครับ ชาวไทย กับชาวต่างชาติครับ
ที่ต้องแบ่งสองทางเพราะว่า ชาวไทย เข้าฟรีคร๊าบบบบ ... ต่างชาติเสียตังครับ ผม ...
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
เอาล่ะครับ ได้เข้ามาแล้วครับ เอาล่ะครับ เรามาดูความงดงามกันครับ ...
 

หน้าที่ <1> <2> <3>

 
 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ (Comment)

เขียนโดย
ข้อความ
 

 

ขอขอบคุณ เวบไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บอร์ดต่างๆ เช่น บอร์ด Pantip ห้อง Blueplanet และ ทั้งบอร์ดและ web อื่นๆอีกมากมาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ครับผม

ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพบนเว็บไซต์ โดยไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเผยแพร่ ในทุกสื่อ
หากท่านใดต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ ny1trip.com กรุณาติดต่อ webmaster@ny1trip.com เพื่อขออนุญาตก่อน เนื่องจากข้อมูลและรูปภาพบางชิ้นเป็นของเพื่อนฝูง ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางเจ้าของผลงานก่อนทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าทางเจ้าของผลงานจะยินดีหรือไม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ